Efterisolering i Kalundborg, Slagelse & Holbæk

Der er mange fordele ved at foretage efterisolering af dit hus eller din ejendom. Lad KF Isolering overbevise dig om alle fordelene.

Efterisolering er en opgradering af din ejendom

Når du vælger at foretaget efterisolering af dit hus eller din ejendom, privat eller erhverv, tilfører du ejendommen en værdistigning. Og samtidig reducerer dine varmeudgifter betragteligt.

Udover disse to åbenlyse fordele ved efterisolering medfører efterisolering også, at indeklimaet bliver mærkbart bedre. Så der er næsten ingen grunde til ikke at få lavet en efterisolering. Og det er aldrig for sent. Efterisolering betyder jo netop, at man foretager en isolering, efter at huset er bygget og dermed isolerer konstruktioner i huset, der hidtil har været mangelfuldt eller slet ikke isoleret.

KF Isolering er en lille virksomhed men med stor viden. Vi er certificerede isolatører og Autoriseret ROCKWOOL Partner, vi er professionelle og med 30 års erfaring i isoleringsbranchen. Dermed er din efterisolering i de bedste hænder.

Som udgangspunkt kan stort set alt andet end nybyggede huse have gavn af at få efterisolering. Lad KF Isolering vejlede dig og hjælpe med en beregning af, om det kan svare sig, og hvor mange penge du i givet fald vil kunne spare på din varmeregning med en efterisolering.

Hør meget mere om gevinsterne ved efterisolering og få et godt tilbud

Hver dag kører KF Isolering ud og laver efterisolering af både nyere og ældre ejendomme i Kalundborg, Slagelse & Holbæk, og vi kommer gerne forbi for at give dig et godt og uforpligtende tilbud på din efterisolering – kontakt os enten via formularen her på siden, eller ring til os på tlf. 30 31 06 27 – så er din efterisolering tættere på!

Hvor i huset kan jeg få lavet efterisolering?

Klimaskærmen er den del af huset, som skærmer boligen af mod vejr og vind, dvs. vinduer, tag og vægge – og stort set alt her kan få foretaget en efterisolering med gevinst.

Erfaring og målinger viser, at op mod 30% af varmetabet i et hus sker gennem loftet, primært på grund af manglende eller utilstrækkelig isolering, og derfor vil en efterisolering af loftet være et godt sted at starte.

KF Isolering kan stå for at lave efterisolering i alle relevante konstruktioner, og typiske steder, der kan efterisoleres, er:

  • Tagkonstruktioner
  • Lofter
  • Skråvægge
  • Skunkrum (herunder gulv)
  • Ydervægge
  • Gulv over krybekælder
  • Kælderydervægge (udvendig isolering)
  • Tekniske installationer (heriblandt kedlen på dit fyr og varmerør, der går gennem uopvarmede rum)

Efterisolering kan mærkes fra dag 1

Du vil kunne mærke de positive effekter af efterisolering på både din varmeregning og på dit indeklima fra den første dag. KF Isolering hjælper gerne med at lave beregninger, der viser, hvor meget der er at spare ved efterisolering i forhold til dit nuværende varmeforbrug.

Og med det genindførte håndværkerfradrag er der endda fradrag hos SKAT for de udgifter, der vedrører arbejdslønnen til håndværksydelser med grønt sigte, og her er netop isolering ét af områderne – læs mere på SKATs hjemmeside her